ceník

Základní hodinové sazby: ceny bez DPH.

Základní úkony
700,-Kč/hod
(práce na stanicích, běžné operace v systému Windows a základní údržba HW,v ceně ja zahrnuta i doprava po Praze)

síťové operace 900,-Kč/hod
(instalace v systémech Windows, síťová nastavení stanic, základní konfigurace bezdrátových přístupových bodů,,v ceně ja zahrnuta i doprava po Praze)

Serverové instalace 1200,-Kč/hod
(konfigurace serverových systémů a sítí, odborná práce v serverových systémech instalace serverových aplikací, bezpečnostní aktualizace systémů)

Výjezd Po Praze 300Kč
(poplatek za výjezd technika v rámci Prahy)

Výjezd mimo Prahu 7Kč/km
(poplatek za výjezd technika mimo Prahu)

Běžná reakční doba servisního zásahu je max.24 hodin s týdenním plánováním v běžné pracovní době (pondělí až pátek 8:30 – 17hodin).Mimo běžnou pracovní dobu si vyhrazujeme právo možného přiučtování příplatku. (záleží na dohodě a posouzení typu výjezdu )

Obvikle po posouzení závažné poruchy bývá zásah do 4 hodin.